DenAr Deniz Araştırmaları Ltd. Şti.

DenAr Deniz Araştırmaları Limited Şirketi, hidrografik, oşinografik ve batimetrik çalışmalar yaparak 2007 yılından günümüze değin hizmet vermektedir.

Batimetri ve Batimetrik Ölçümler

Batimetri; derinlik ölçümü için kullanılan terimdir. Den-Ar Deniz Araştırmaları Ltd.olarak Uluslararası Hidrografi Örgütü standartlarına uygun batimetri haritaları ile birlikte sıra sık kullanılan endüstriyel formatlarda (CAD/GIS vb.) veri de üretmekteyiz. Hizmetlerimiz arasında 3 boyutlu görüntüleme de mevcuttur.

Yüksek çözünürlüklü deniz tabanı haritalanması, Sismik yansıma ve kırılma ölçümleri (reflection and refraction), 2D sismik ölçümler, Kablo ve boru hatları için kanal ölçümleri, Mevcut kablo ve boru hattı için kontrol sörveyleri ve gömülme analizleri, Kara ve sahil kesiminde boru ve kablo hatlarına yönelik ölçümler, Kum taşınımı ve sualtı objeleri üzerindeki etkilerin gözlenmesi, Hassas suüstü ve sualtı konumlandırma, Rig ve kuyu çalışmalarına yönelik ölçümler, Araştırma gemisi faaliyetleri, Veri analizi, 2 ve 3 boyutlu görüntüleme, Kara üzerinde topografik ve manyetizma ölçümleri, Sualtında deniz tabanı üzerinde veya gömülmüş nesnelerin tespit edilmesi, Çevresel parametrelerin ölçülmesi, su ve sediment örneklenmesi ve görüntülenmesi, Meteorolojik ve oşinografik ölçümler, Deniz arkeolojisi, Kıyı ve deniz mühendisliği uygulamaları, Tarama hizmetleri

  • Batimetrik Harita Sistemleri
  • Batimetrik Ölçümler
  • Çok Bimli İskandil ile Ölçüm
  • Tek Bimli İskandil ile Ölçüm