BATİMETRİK ÖLÇÜMLER

DenAr Deniz Araştırmaları

Çok Bimli İskandil ile Batimetrik Ölçüm

İştirak Edilen Projeler; Boru ve kablo hatlarına ait sörveyler, Tarama ve Doldurma, Termal santraller için soğutma suyu alım ve deşarj hatları, Atık su deşarj sistemleri, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) çalışmaları, Meteorolojik, oşinografik gözlem, Deniz inşaatları, Oşinografik cihazların satış ve servisi.Tek Bimli İskandil ile Batimetrik Ölçüm

Özellikleri; Aynı anda alçak ve yüksek frekanslarda çalışabilme, yüksek ölçüm hassasiyeti, derinlik profilini gerçek zamanlı olarak termal kağıda yazma...